2018-05-04 02:05

Res Track var anlitad som underentrepenör till NRC, och abetet bestod av följande:

  • Rehabilitering av spår och spårväxlar
  • Byte av ca 15 slipers i 3 spårväxlar, samt några spårslipers
  • Rivning och återetablering av ca 30 m sidospår
  • Byggledning