2018-05-04 02:05

Res Track var anlitad som underentrepenör till HAG Anlegg (NRC) och arbetet bestod av följande.

  • Planering och bygge av ca 300 m ny spårväg
  • Byggledning
  • Tillrättaläggning, kapning och montering av räls
  • Svetsning
  • Montering av rälslivisolering, spårstag och övriga komponenter
  • Finjustering av spår
  • Mätning och dokumentation