2018-05-04 02:05

Res Track var anlitad som underentrepenör till Baneservice, och arbetet bestod av följande:

 • Byggledare
 • Svetsledare
 • Bygge av nya spår och spårväxlar
 • Omläggning av spår
 • Rivning av existerande spår och spårväxlar
 • Svetsning och neutralisering
 • Grävning och etablering av kabelrör
 • Bistånd vid omläggning av kablage
 • Nedsättning av kabelbrunnar
 • Anpassning och tillslutning av kabelkanal mot brunnar m.m.
 • Involverad i inkopplingsavbrott
 • Dokumentering
 • Deltagande i byggmöten