2018-05-04 02:05

Res Track var anlitat som underentrepenör till Bane Fjell. Arbetet i samarbete med Bane Fjell bestod av:

  • Bygge och isättning av spårväxel – 1:12R=500 betong (Kurva/kurva – växel R=400, r=222)
  • Bygge av spårväxel
  • Planläggning och utförande av inkopplingsavbrott
  • Rivning och demontering av gammal spårväxel
  • Schaktning och planering
  • Isättning av ny spårväxel, inklusive bygge av bakkant
  • Svetsning
  • Ballastfyllning, komplettering, borstning och putsning
  • Dokumentation