2018-05-04 01:05

Res Track var anlitad som underentrepenör till NRC.

Spatten:

 • Rehabilitering av spår och spårväxlar
 • Rivning, demontering och avfallshantering av spår 31, 44-45 och 48
 • Sliperbyte och rehabilitering av spårväxlar 79 och 85
 • Sliperbyte vid spårväxel 77
 • Uppbyggnad av rivna spår, med nya slipers och återanvänd räls
 • Montering av två stoppbockar
 • Svetsning av räls
 • Reparations-/påläggssvetsning
 • Byggledning

Weisen:

 • Rehabilitering av spår och spårväxlar
 • Sliperbyte vid spårväxel 20
 • Demontering och mellanlagring av gamla spårväxel 21 (35kg R=190 V) och ersättning av denna med en 49E1 R=300 H (återanvänt stål och nya träslipers)
 • Uppbyggnad av rivna spår, med nya slipers och återanvänd räls
 • Montering av stoppbock
 • Svetsning av räls
 • Byggledning