2018-05-04 02:05

Res Track var anlitad som underleverantör till Veidekke, och arbetet bestod av följande:

  • Flytt av spårväxel
  • Inlägg av ny spårkorsning
  • Rivning av spår, schaktning och planering för spårväxel och spårkorsning
  • Bygge och tillkoppling av bakkanter
  • Ifyllning av makadam, spårjustering, borstning och putsning
  • Mellansvets, neutralisering och slutsvets