2018-05-04 01:05

Arbetet bestod av följande:

  • Arbetsledning
  • Planering, uppföljning av planer och utförande
  • Rivning och demolering av spår och spårväxlar
  • Ersättning av ballast, schaktning och planering
  • Bygge av spår och spårväxlar
  • Ballastfyllning, ballastkomplettering, borstning och putsning