2018-05-03 07:05

Res Track anställdes som underentrepenör till NRC, och arbetet bestod av följande arbetsmoment:

  • Mellansvetsning, neutralisering och slutsvets