Välkommen till Res Track!

Om Res Track AB

Om Res Track AB

Restrack AB startades 2010 av Robin Svensson i Högboda, Kil, Sverige.

Restrack tillverkade under de första åren tekniska hjälpmedel för byggande av spårväg.

2013 började Restrack leverera järnvägsnära tjänster och flera stora norska entreprenörer blev då kunder.

2014 anslöt flera gamla kollegor och Restrack växte till en lagom stor bedrift som kunde leverera tjänster till fler kunder.

2016 startades Restrack Nordic AS för att stärka närvaron i Norge.

2018 , Restrack AB genomför certifiering av EN ISO-3834-2.

Restrack AB och Restrack Nordic AS levererar idag tjänster inom banproduktion och banunderhåll i Sverige och Norge.

Antalet anställda varierar med årstider, konjunktur samt med vår förmåga att räkna hem jobb. En rimlig säsong har vi valt att ligga på hanterbara max. 35 anställda.

Vi levererar ofta fasta priser per process men även tim- alt. skiftpriser.

Kompetensen i Restrack är relativt hög. Vi har fler duktiga svetsare än någonsin förut och under våren 2019 har vi även gett oss in i maskinbranschen genom inköp av en ny Huddig 1260D HiRail.

Vi klarade också av att rekrytera en nyckelperson som maskinansvarig.

Solörbanen är avklarad för i år och det landade hyfsat bra, precis som ifjol höst då första spårbytesetappen avklarades.

Nu gäller den tuffa vintern. Vi hoppas kunna sysselsätta allihop för att kunna komma ut i säsong 2020 starkare än någonsin.

Kontakta Res Track AB >